Ways to eliminate the smell of shoes

راه‌های برطرف کردن بوی کفش

پاها زمان زیادی از روز را داخل کفش هستند و پاها تهویه نمی‌شوند. عرق و گرما داخل کفش به مدت طولانی باقی می‌مانند و این زمینه‌ای برای بوی ناخوشایندی است که از کفش به مشام می‌رسد.حالا چه کاری می‌توان برای...

ادامه مطلب