ایده پوشیدن کتونی

ایده هایی برای پوشیدن کتونی

خانم‌ها تعداد زیادی کفش در کمد خودشان دارند. قطعا کفش‌های متعدد مناسب فصل‌های متفاوت دارند .درکنار ده ها جفت کفش متفاوتی که در کمد خود دارند، حتما چندین کتونی در رنگ‌بندی متفاوت هم دارند که یکی از کفش‌های مهم است. کتونی‌ها،...

ادامه مطلب